TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty SemiProbeSemiProbe được thành lập dựa trên niềm tin rằng thông qua những sáng tạo công nghệ, kinh nghiệm và tầm nhìn của công ty, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng làm giảm chi phí trong các phép đánh giá, kiểm tra. Trong phần này quý khách hàng sẽ tự mình khám phá một cách dễ dàng những giải pháp đột phá thỏa mãn các nhu cầu về kiểm tra trong điện tử công nghiệp.
Xin chọn các dòng sản phẩm sau đây:

Manual Probers (Không tự động)
Packaged Part & PCB Probers (Linh kiện đã đóng gói và đầu dò cho bo mạch in)
LA-150 & LA-200
Probe System for Life (Hệ thống đầu dò PS4L)
Semiautomatic Probers (Bán tự động)
SA-4
SA-6
SA-8
SA-12
Fully Automatic Probers (Tự động)
Specialty Probers (Loại đặc biệt)
Accessories (Phụ kiện)
Optics (Quang học)

SemiProbe Product Presentation (1.93 MB)

Mọi sản phẩm của SemiProbe được thiết kế và chế tạo tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Nhấp chuộc vào đây để xem VIDEO!


Nhấp chuộc vào đây để biết thêm chi tiết hay liên lạc với chúng tôi qua các địa điểm sau:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.