TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty Affiliated Manufacturers Incorporated (A.M.I.)


Affiliated Manufacturers Incorporated (AMI) là nhà cung cấp thiết bị in chính xác trên bo mạch (hay còn gọi là screen & stencil printing) cho ngành công nghiệp điện tử. Trên 40 năm qua, với hơn 15.000 hệ thống in và sản phẩm liên quan được khởi tạo và đưa vào hoạt động trên toàn thế giới, niềm tự hào lớn nhất của AMI là khả năng thiết kế, thay đổi, và xây dựng thiết bị theo yêu cầu của khách hàng và luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng. Ngày nay, chúng tôi vẫn là công ty tư nhân chuyên sản xuất các dây truyền máy in trên bo mạch, hệ thống sấy, hệ đồng chỉnh dùng quang, và thiết bị gia công tự động có uy tín cao nhờ độ chính xác, độ lặp lại và tuổi thọ cao của thiết bị. Chúng tôi luôn là nhà cung cấp lớn nhất các sản phẩm in cho công nghiệp màng dầy mạch vi điện tử lai, đồng thời mở rộng sang những ứng dụng mới.
 Lựa chọn sản phẩm theo ứng dụng:

 Máy in bề mặt (Screen & Stencil Printers)

 Hệ thống gia công đế tự động (Automated Substrate Handling Systems)

 Băng truyền / hệ thống sấy (Conveyor / Dryers)

 Hệ đồng chỉnh dùng quang (Vision Alignment)

 Vi kế quay (Roller Micrometers)

Mọi sản phẩm của AMI được thiết kế và chế tạo tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Muốn xem AMI Brochure, xin nhấp chuột vào đây! (581 KB)
Muốn xem bản tóm lược các sản phẩm của công ty AMI, xin nhấp chuột vào đây! (220 KB)


Một số hàng mẫu!
Mọi thắc mắc xin vui lòng điện thư về Email: sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.