TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm


Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu những giàn máy hàng đầu thế giới về thiết bị kiểm tra dây hàn, kiểm tra bo mạch bằng phương pháp quang và tia X phân giải cao.


www.westbond.com

 Máy kiểm tra dây hàn
www.YESTechinc.com

 AOI - Mô-đen YTV F1 Series
 AOI - Mô-đen YTV M1
 AOI - Mô-đen YTV B3
 X-Ray - Mô-đen YTX 3000
 X-Ray - Mô-đen YTX 3000 HXR
 X-Ray - Mô-đen YTX 6000
 X-Ray - Mô-đen YTX X1
www.vitrox.com

 TRẠM #1: 2D - Kiểm tra hướng độ
 TRẠM #2: 2D - Kiểm tra dấu / chân IC
 TRẠM #3: 3D - Kiểm tra 3 chiều / 5 mặt chân IC
 TRẠM #4: 2D - Bộ kiểm tra 2 chiều bỏ túiMuốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.