TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty West·Bond


Được thiết kế, chế tạo tại Hợp chủng Quốc Hoa kỳ và được phân phối khắp mọi nơi trên thế giới từ năm 1966 - Xin nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết!

Lựa chọn các dòng máy dưới đây hoặc nhấp chuột lên ảnh để xem hình lớn hơn.

Mô-đen 4546E (Wedge-Wedge Wire Bonder, Motorized Z and Y Axes):

Thiết bị bán tự động này gồm có hai động cơ, Z và Y. Động cơ Z dùng để điều khiển chiều cao của dây (loop height). Động cơ Y dùng để điều khiển độ dài của sợi dây (loop span). Thiết bị này cho phép hàn dây sử dụng kỹ thuật hàn tròn-dẹt (wedge-wedge wire bonding), bao gồm hai đầu hàn cho phép nạp dây ở góc 45° (angled-feed head) và 90° (vertical-feed head). Hai mốt hàn này có thể chuyển đổi cho nhau đơn giản bằng việc thay đầu hàn. Rất đơn giản và dễ sử dụng.
 Nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.


Mô-đen 4700E (Ball-Wedge Wire Bonder --or Single-Ball Bonder, Motorized Z and Y Axes):

Thiết bị bán tự động này gồm có hai động cơ, Z và Y. Động cơ Z dùng để điều khiển chiều cao của dây (loop height). Động cơ Y dùng để điều khiển độ dài của sợi dây (loop span). Thiết bị này cho phép hàn dây sử dụng kỹ thuật hàn tròn-dẹt (ball-wedge wire bonding) hay hàn tròn đơn (single-ball wire bonding -- hay còn gọi là security bond).
 Nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.Mô-đen 454647E (Wedge-Wedge và Ball-Wedge Wire Bonders):

Thiết bị bán tự động này gồm có hai động cơ, Z và Y. Động cơ Z dùng để điều khiển chiều cao của dây (loop height). Động cơ Y dùng để điều khiển độ dài của sợi dây (loop span). Thiết bị này cho phép hàn dây sử dụng kỹ thuật hàn dẹt-dẹt (wedge-wedge wire bonding), và kỹ thuật hàn tròn-dẹt (ball-wedge wire bonding) hay hàn tròn đơn (single-ball wire bonding -- hay còn gọi là security bond). Máy gồm có ba đầu (tooling heads). Một đầu cho phép nạp dây ở góc 45° (hay còn gọi là angled-feed head), một đầu cho phép nạp dây ở góc 90° (hay còn gọi là vertical-feed head), và một đầu với ball head, xin xem hình. Tùy theo nhu cầu cần thiết, chỉ cần thay đổi đầu máy cho thích hợp với sản phẫm. Rất đơn giản và dễ sử dụng.
 Nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.Máy hàn chíp không tự động | Máy hàn dây không tự động | Máy hàn dây bán tự động | Máy hàn dây tự động |
Máy kiểm tra dây hànMuốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về info@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.