TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty DeWeyl Tool Company

Kim hàn cho máy hàn ruy băng (Ribbon)

Chúng tôi xin cung cấp các loại kim hàn khác nhau cho cả thiết bị hàn ruybăng nhân công hoặc máy hàn ruybăng tự động bao gồm cả các kim hàn với cách nạp dây truyền thống cũng như cho phép nạp dây thẳng đứng cho phép hàn sâu. Có ít nhất ba loại vật liệu hàn để quý khách hàng lựa chọn đó là: WC, Ti và Gốm. Chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng nên sử dụng kim hàn với đầu kim bằng gốm, xẻ hình chữ thập. groove" tips. Có rất nhiều lựa chọn trong dòng sản phẩm kim hàn ruybăng, xin xem thêm dưới đây và trong mục Tuỳ chọn kim hàn, và Tuỳ chọn A8D.

Xê-ri - R, RCS, RCSV, RKN, RKNV, RKS, RKSV, RN, RNV
Tài liệu kỹ thuật cho dòng Hesse & Knipps / Palomar:
Tài liệu kỹ thuật:Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.