TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Xin bấm chuột vào đây để liên lạc chúng tôi qua mạng!

Liên Hệ Trụ Sở | Liên Hệ Qua Mạng Internet | Tuyển Dụng


Liên Hệ Trụ Sở

Công Ty:

Acrosemi Corporation - Trụ Sở Chính

Địa Chỉ:

5242 Villa Dante Ave, Las Vegas, NV 89141, U.S.A.

Liên Hệ:

Mr. Nguyễn Sean

Điện Thoại:

714-468-9034

Fax:

866-212-8857

Điện Thư:

sales@acrosemi.com

Trang Chủ:

www.acrosemi.com

_______________________________________________________________________


Liên Hệ tại Việt Nam:


Địa Chỉ:

404 lô G, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, T.P. Hồ Chí Minh

Quốc Gia:

Việt Nam

Phone:

(+001) 714-468-9034

Điện Thư:

sales@acrosemi.com

Trang Chủ:

www.acrosemi.com

_______________________________________________________________________© 2006-2019 AcroSemi Corporation. All rights reserved.