TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm xếp theo loại


Rất nhiều lựa chọn cho các loại máy hàn dây:

Máy hàn dây không tự động. Bấm chuột để biết thêm chi tiết.
Máy hàn dây không tự động

Máy hàn dây bán tự động. Bấm chuột để biết thêm chi tiết.
Máy hàn dây bán tự động

Máy hàn dây tự động. Bấm chuột để biết thêm chi tiết.
Máy hàn dây tự động


Quí vị không tìm thấy những gì mình muốn?
Xin bấm chuộc vào đây cho chúng tôi biết. Xin cám ơn!

Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.