TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty SST International

Lò chân không / Lò áp suất
(Vacuum / Pressure Furnaces)

SST International hân hạnh cung cấp một số loại lò chân không/áp suất cho việc hàn không dùng chất liệu hàn đồng và hàn thủy tinh.

Mô-đen 1200 nhỏ gọn. Xin nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.Máy hàn chân không để bàn - Mô-đen 1200
Lý tưởng cho ứng dụng hàn chíp dùng eutectic, đóng gói chân không cho chế tạo quy mô nhỏ và các trường đại học.

Mô-đen 1200 Brochure (370 KB)

Lò chân không / Lò áp suất - Mô-đen 3130. Xin nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.
Lò chân không / Lò áp suất - Mô-đen 3130
Chuẩn công nghiệp cho các thiết bị hàn không dùng chất liệu hàn , không đục lỗ dùng cho quá trình đóng gói các bo mạch lai, đóng gói sợi quang, thiết bị làm việc ở công suất cao, thiết bị hàn BGA, và kỹ thuật hàn đồng và hàn thủy tinh ở nhiệt độ cao.

Mô-đen 3130 Brochure (306 KB)

Lò chân không cao - Mô-đen 3140 và 3150. Xin nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.Lò chân không cao - Mô-đen 3140 và 3150
Lò chân không cao dùng cho đóng gói MEMS, có bộ kích hoạt thu khí, và rất ổn định, đóng gói kín với độ ẩm cực nhỏ.

Mô-đen 3140 and 3150 Brochure (240 KB)

Lò cho dây truyền sản xuất hàng loạt - Mô-đen PF-2400. Xin nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật.

Lò cho dây truyền sản xuất hàng loạt - Mô-đen PF-2400
Được thiết kế cho sản xuất hàng loạt (high volume) các thiết bị được hàn kín, hàn chân không với chỉnh lưu công suất cao, mô-đun mạch lai và bảng in dùng BGA.

Top

Máy hàn phiến | Lò chân không / Lò áp suất | Gia công đế bằng vật liệu graphit (Graphite Machining)Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.