TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:


Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ VI tại Thành phố Đà Nẵng sẽ được tổ chức trong thời gian 8-10/11/2009 do GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu làm hội nghị.

Tới dự hội nghị lần này dự kiến sẽ có mặt 350 đại biểu, các nhà khoa học trên toàn quốc và một số đại biểu quốc tế về dự.

Các tiểu ban dự kiến trong hội nghị là:
A. Tiểu ban Vật lý-Vật liệu Từ và Siêu dẫn;
B. Tiểu ban Vật lý-Vật liệu Bán dẫn và Điện môi;
C. Tiểu ban Công nghệ và Vật liệu nanô;
D. Tiểu ban Ứng dụng Vật liệu và Công nghệ mới.

ACROSEMI tự hào là nhà tài trợ của hội nghị.

Thông tin chi tiết về hội nghị, thời gian nộp bài, hội nghị phí, chương trình khung dự kiến... có thấy tại đây.

Công ty Acrosemi trân trọng thông báo và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.