TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Neutronix_Quintel (NXQ)

Thiết bị in vi mạch lên đế wafer
(MPA 500 / 600 Series Mask Aligner)

Chuyên gia về máy khắc hình vi mạch lên đế wafer Mô-đen MPA 500 / 600 Series Mask Aligners.

Máy khắc hình vi mạch lên đế wafer Mô-đen MPA 500 / 600 Series Mask Aligners

Đặc tính chung của Mô-đen MPA 500 / 600

  • Đồng chỉnh ở chế độ chiếu 72 WPH
  • Điều chỉnh nhiệt độ
  • Nhiệt/khí điều chỉnh theo ý muốn
  • Quét 1X (Scanning)
  • Bộ phận thay đổi mask (tùy chọn)

NEUTRONIX-QUINTEL kết hợp chất lượng cao nhất và chọn lọc từ các nhà sản xuất linh kiện và hoàn thiện hệ thống với những giải pháp duy nhất nhằm cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng cao nhất với giá cả phù hợp.

  • Kích thước mẫu: 3” đến 6” Semi Spec
  • Nạp phiến: Dual Cassette, Nạp tự động
  • Đồng chỉnh: Nhân công hoặc tự động
  • Phân giải: 1.5um CD với Độ-Sâu +-6um


Thiết bị in vi mạch lên đế wafer (Mask Aligners) | Q1200 Flood Expose System |
NeuVision² Automated Pattern Recognition Alignment System
Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về info@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.