TIẾNG VIỆT | ENGLISH

            Hôm nay là:

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm của Công ty West·Bond

Mô-đen 7316C – Manual Eutectic Die Bonder


CHI TIẾT KỶ THUẬT:

 • Vi điều khiển: vi xử lý Motorola 68000
 • Bộ nhớ: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên – RAM có nguồn nuôi dự phòng
 • Lối vào dữ liệu: chuyển lựa chọn
 • Hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
 • Phân giải theo trục - Z: 0.001"
 • Hành trình theo chiều Z: 0.5"
 • Chiều sâu: 5.25"
 • Lực nén khi hàn: 5 – 75 gam (có thể điểu chỉnh được)
 • An toàn tĩnh điện: có
 • Tay hàn chuẩn: dài 0.625" – đường kính 0.0625”
 • Tuỳ chọn đường kính tay hàn: 0.125”
 • Bộ phát nhiệt bức xạ: tích hợp sẵn (chỉ có ở Mô-đen 7316C)
 • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
 • Bàn máy: chiều cao cố định (có thể đặt bàn máy thay đổi được chiều cao)
 • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • Mâm cặp các bộ phận để hàn: rất nhiều lựa chọn


Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thư về sales@acrosemi.com
Liên lạc tại Việt Nam:
Ho Chi Minh Office
Phone: +84(8) 5446-4789
Email:
hcmc@acrosemi.com
Hanoi Office
Phone: +84(0) 91-225-7173
Email:
hanoi@acrosemi.com

© 2006-2010 AcroSemi Corporation. All rights reserved.